Ochrana osobních údajů

blogeo.cz

Vážíme si Vašeho zájmu o naše webové stránky blogeo.cz Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže uvádíme podrobné informace o tom, jak zacházíme s Vašimi údaji.

1. Správce
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) pro webové stránky https://blogeo.cz je společnost AVASON CZ s.r.o., se sídlem Jindřichova 2397/18, 616 00 Brno, IČO: 08332185 (dále jen „AVASON“). Společnost AVASON můžete kontaktovat prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
• dopisem: AVASON CZ s.r.o., Jindřichova 2397/18, 616 00 Brno
• telefonicky na lince: 725 339 531
• e-mailem na adrese: info@avason.cz

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Návštěva webových stránek

2.1.1. Obecně

Při Vaší návštěvě webových stránek blogeo.cz zpracovává AVASON za účelem zlepšení funkce webových stránek a zabezpečení údajů následující údaje:
• Požadavek (název požadovaného souboru)
• Typ/verze prohlížeče (např. Internet Explorer 11.0)
• Jazyk prohlížeče (např.: němčina)
• Použitý operační systém (např.: Windows 10)
• Vnitřní rozlišení okna prohlížeče
• Rozlišení obrazovky
• Aktivace Javascript
• Java zap/vyp
• Cookies zap/vyp
• Hloubka barev
• Referrer URL (dříve navštívená stránka)
• IP adresa (bude anonymizováno)
• Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky
• Počet prokliků
• Příp. obsah formuláře

IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Poskytovatel internetových služeb tak může určit, jaká IP adresa, v jakém okamžiku a kterému z uživatelů byla přiřazena. Dokud zůstane IP adresa uložena, je teoreticky možné identifikovat uživatele připojeného k internetu prostřednictvím dalších informací získaných od poskytovatele internetových služeb. Z toho důvodu AVASON a naši poskytovatelé statistických služeb neukládají IP adresy trvale, ale používají je pouze k identifikaci relace a na obranu proti útokům. IP adresa je pak okamžitě smazána, takže shromážděné údaje jsou anonymní, a dokonce ani prostřednictvím poskytovatele internetových služeb již není možné přiřazení k uživateli.
Tyto údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zlepšení našeho webu. Informace, které od Vás obdržíme, nám pomáhají utvářet a zkvalitňovat online prostředí.
Pokud jste nám poskytli osobní údaje, použijeme je pouze pro odpovědi na Vaše dotazy a pro technickou správu.

2.1.2. Právní základ

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při návštěvě našich webových stránek je náš oprávněný zájem (zlepšení našeho webu, zabezpečení údajů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.2. Výherní soutěže

2.3.1. Obecně

Společnost AVASON nabízí na těchto stránkách spolu se svými partnery soutěže, v nichž máte možnost vyhrát produkty od našich partnerů.
Pokud se zúčastníte některé soutěže, zpracovává společnost AVASON za účelem realizace a zpracování soutěže následující údaje:
• oslovení (pohlaví, titul)
• jméno a příjmení
• e-mail
• datum narození
• adresa (země, ulice, PSČ, město)
Vaše uvedené údaje jsou zpřístupněny našim poskytovatelům expedičních služeb a balírnám nebo partnerům výhradně za účelem zaslání a zabalení zboží. Vaše údaje jsou okamžitě po skončení příslušné soutěže smazány, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje uchovávat.

2.3.2. Právní základ pro zpracování údajů „výherní soutěž“

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při realizaci a uzavření výherních soutěží je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR Váš dobrovolně udělený souhlas. Pokud neposkytnete potřebné údaje, účast v soutěži není možná. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adrese info@avason.cz. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebude již možné tuto službu poskytovat a jakákoliv dohoda v této souvislosti se při odvolání souhlasu považuje za zrušenou. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

3. Zpracovatelé

AVASON používá pro zpracování Vašich osobních údajů (viz bod 2.) následující kategorie zpracovatelů podle čl. 4 bodu 8) GDPR, resp. dodavatele pro tyto činnosti:
• provoz softwaru
• provoz interních IT systémů u spol. AVASON
• logistické zpracování
• výroba a zasílání, balení produktů
Společnost AVASON uzavřela se zpracovateli zpracovatelské smlouvy v souladu s čl. 28 GDPR. Zpracovatelé jsou při zpracování údajů přísně vázáni objednávkami ze strany AVASON. Zpracovatelé neprovádí zpracování údajů mimo účely uvedené v bodě 2.
Na vyžádání Vám společnost AVASON poskytne konkrétní kontaktní adresy svých zpracovatelů.

4. Používání cookies/nástrojů pro webovou analýzu

4.1. Technické cookies

4.1.1. Obecně

Na našich webových stránkách blogeo.cz používáme tzv. cookies pouze za účelem komentářů uživatelů. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na Vašem datovém nosiči a které ukládají prostřednictvím Vašeho prohlížeče určitá nastavení a údaje za účelem sdílení s naším systémem. Toto ukládání usnadňuje používání stránek, například tím, že jsou ukládány některé Vaše údaje, abyste je nemuseli stále opakovat. Váš prohlížeč umožňuje omezení používání souborů cookies, což může znamenat, že naše nabídka pro Vás již nebude fungovat, nebo bude fungovat jen omezeně. Soubory cookies mohou být také smazány.

4.1.2. Relační cookies

Relační cookies (nazývané také jako sezónní cookies) jsou po zavření prohlížeče smazány.

4.1.3. Cookies u komentářů

Když návštěvník webu přidá komentář, tak se u něj také vytvoří cookies. Je to z toho důvodu, aby návštěvník nemusel při dalším přidání komentáře vyplňovat znovu všechny údaje.
Pro komentující se vytvoří tyto cookies:
• comment_author_{HASH} – jméno komentujícího.
• comment_author_email_{HASH} – e-mail komentujícího.
• comment_author_url_{HASH} – URL adresa komentujícího.
Expirace těchto cookies je nastavena na cca 1 rok.

4.1.4. Právní základ

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při návštěvě našich webových stránek je náš oprávněný zájem (zlepšení našeho webu, zabezpečení údajů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.2. Analýza přístupů pro affiliate programy

4.2.1. Obecně

Naše webové stránky využívají služby a cookies o používání stránek blogeo.cz za účelem využívání affiliate programů. Při každé návštěvě webových stránek společnosti AVASON jsou za tímto účelem shromažďovány informace, které jsou přenášeny prohlížečem uživatele. Nejedná se o osobní údaje, ale jsou přenášení javascriptově pouze údaje identifikující, na jaký odkaz návštěvník našich stránek klikl, případně zda se jednalo o první klik, nebo opakovaný. Zároveň s tímto údajem je přenášena IP adresa a poskytovatel internetových služeb (IP adresa je anonymizována).

4.2.2. Právní základ

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při návštěvě našich webových stránek je náš oprávněný zájem (přenos chování zákazníka na webu za účelem provozování affiliate programů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.3. Diskuse ke článkům

4.3.1. Obecně

Na našich webových stránkách se používají u článků tzv. komentáře. Jedná se o možnost vložení komentáře ke článkům. Formulář pro vkládání komentářů je standardizovaný a poskytovaný jako základní součást open-source aplikace WordPress.

V rámci formuláře sbíráme následující data:
• Jméno/přezdívka
• Emailová adresa
• Webová stránka uživatele (volitelné)
• Text komentáře

Jednotlivá data i samotné komentáře jsou ukládány na zabezpečeném FTP účtu a slouží výhradně pro účely komentářů ke článku.
Kromě těchto dat má možnost uživatel zvolit při odeslání komentáře, zda chce uložit jméno, email a webovou stránku pro další komentáře (viz bod 4.1.3.). Pokud tuto možnost uživatel fyzicky zaškrtne (v základním stavu není zvolena), automaticky tím souhlasí s uložením cookies s těmito údaji, aniž by na to musel být ještě dále dotazován.

4.3.2. Právní základ

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při návštěvě našich webových stránek je náš oprávněný zájem (zlepšení našeho webu, zabezpečení údajů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.4. Sociální Média

4.4.1. Obecně

Na našich webových stránkách se používají tzv. social plugins („pluginy“) sociálních sítí Facebook, Instagram, Spotify a Google+. Tyto služby nabízejí společnosti Facebook Inc., Google Inc. a Spotify AB („poskytovatel“). Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Google+ je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Spotify je provozováno společností Spotify AB, Regeringsgatan 19,111 53 Stockholm, SE556703748501, Švédsko („Spotify“).

Přehled pluginů a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/javascript/quickstart#plugins resp. https://developers.google.com/+/plugins resp. https://developer.spotify.com/.
Když navštívíte nějakou stránku na těchto webových stránkách, která takový plugin obsahuje, Váš prohlížeč se připojí přímo k serverům Google, Facebook nebo Spotify. Obsah pluginu je přenášen příslušným poskytovatelem přímo do Vašeho prohlížeče a je součástí stránky. Díky integraci pluginů jsou poskytovatelé informováni o tom, že Váš prohlížeč zobrazil příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že na dané sociální síti nemáte profil nebo momentálně nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny Vaším prohlížečem přímo na server příslušného poskytovatele v USA a tam uloženy, pokud není aktivována anonymizace IP adresy na webových stránkách dle https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=cs.

Pokud jste přihlášeni do některé ze sociálních sítí, mohou poskytovatelé návštěvu našich webových stránek ihned přiřadit k Vašemu profilu na Facebooku, Google+ nebo Spotify. Pokud komunikujete s pluginy, například klepnutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo na tlačítko „+1“, je příslušná informace také přenášena přímo na server poskytovatele a tam uložena. Kromě toho jsou tyto informace zveřejněny na sociální síti a tam jsou také zobrazeny Vašim kontaktům.
Účel a rozsah získávání dat a další zpracování a použití dat ze strany společnosti Google i s tím související práva a možnosti nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatelů.
Oznámení o ochraně osobních údajů Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Oznámení o ochraně osobních údajů Spotify: https://www.spotify.com/cz/legal/privacy-policy/
Oznámení o ochraně osobních údajů Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Oznámení o ochraně osobních údajů Google:
https://developers.google.com/+/web/+1button/
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=ZZ

Pokud nechcete, aby Google, Facebook nebo Spotify přímo přiřazoval údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k Vašemu profilu na dané sociální síti, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit. Zavádění pluginů můžete úplně zabránit také pomocí doplňků pro Váš prohlížeč, např. blokováním skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

4.4.2. Právní základ

Právním základem pro jednotlivé kroky zpracování při návštěvě našich webových stránek je náš oprávněný zájem (vyhodnocení chování uživatelů za účelem vylepšení našeho webu a kontroly kvality) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5. Doba uložení

Vaše osobní údaje jsou u společnosti AVASON – dle potřeby – uloženy v personalizované podobě různě dlouhou dobou:
• Požadavek: po úplném vyřízení požadavku budou Vaše údaje smazány.
Vymazání údajů se provádí tak, jak je popsáno výše, pokud neexistují zákonné požadavky na uchovávání (právo obchodních společností a/nebo daňové předpisy).

6. Vaše práva

Jako subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány (viz bod 2.) v rámci domovské stránky blogeo.cz, máte následující práva:
• Právo na informace (čl. 15 GDPR): Máte právo požádat AVASON o informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Kromě toho máte právo na další informace o konkrétních způsobech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, době uchovávání, o existenci práva na vymazání nebo opravu Vašich osobních údajů, o existenci práva podat stížnost, jakož i na všechny dostupné informace o původu Vašich údajů.
• Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Máte právo požadovat od společnosti AVASON okamžitou opravu Vašich osobních údajů.
• Právo na výmaz (čl. 17 GDPR): Máte právo požadovat od společnosti AVASON okamžitý výmaz Vašich osobních údajů.
• Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): V případech uvedených v čl. 18 GDPR (např. pokud popíráte správnost osobních údajů, nebo pokud je zpracování nezákonné, …) máte také právo požadovat od společnosti AVASON omezení zpracování.
• Právo na přenositelnost údajů (č. 20 GDPR): Máte právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti AVASON, v běžném strukturovaném formátu, a požádat, aby společnost AVASON poskytla tyto informace jinému správci (např. poskytovatel jiného programu odměn).
• Právo vznést námitku (č. 21 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány v rámci domovské stránky blogeo.cz.
• Odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR): Máte možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas udělený společnosti AVASON.
• Právo podat stížnost: Kromě toho můžete kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; telefon: + 420 234 665 111.

Všechna práva – s výjimkou práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – se uplatňují u AVASON CZ s.r.o., Jindřichova 2397/18, 616 00 Brno.


Svá práva vůči AVASON můžete uplatnit následujícím způsobem:

• dopisem: AVASON CZ s.r.o., Jindřichova 2397/18, 616 00 Brno
• telefonicky na lince: 725 339 531
• e-mailem na adrese: info@avason.cz

6.1.1. Kontaktní místo pro otázky ochrany údajů

Otázky týkající se ochrany osobních údajů můžete kdykoliv zasílat poštou nebo e-mailem na info@avason.cz.