Navigace
Home > Ke kafíčku

Draní peří

draní peří

Začnu asi jako v pohádce. Bylo nebylo, dávno tomu. Dříve bylo nějak snadnější zaskočit na kus řeči, najít si čas na obyčejné poklábosení o běžných každodenních věcech. Sousedé nakukovali skrz děravý plot, do jaké práce se ti vedle zrovna pustili a ne zřídka se sami nabídli, že přiloží ruce k dílu.  A

Optimismus jako lék

optimismus jako lék

Pokaždé, když se nám podaří zdolat nějakou nesnáz, záhadu, problém, začne se naše mysl zaplňovat optimismem. V opačném případě, když se nám to nepodaří, přichází sklíčenost. Člověk je naráz zdeptán, uzamčen do svého problému jako do vězení. Co tedy vede k optimismu? Je to stav naší mysli, nebo ducha, či

Přátelství je dar

přátelství je dar

Silné a vřelé přátelství je dar A dary nedostáváme každý den. Jejich hodnota je závislá na tom, do jaké míry se tyto dary ztotožňují s našimi představami. Přátelství nevzniká ze dne na den, je dlouhodobě budováno. Teprve až zbudujeme jakýsi val z epizod, zážitků, pomoci, důvěry a odhodlání, teprve pak k přátelství přiblížíme.

Když dva dělají totéž

když dva dělají totéž

Když dva dělají totéž není to vždy totéž. A v každém oboru lidské činnosti by si člověk měl zachovat chladnou hlavu. Jedině tak si zachová správný nadhled a dobrý pocit z toho, na co se dívá, nebo čeho je i součástí.Klasickým příkladem toho, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž, je

Poznání svého okolí

poznání svého okolí

Poznání svého okolíPřestěhovali jsme se do jiného místa. Jak už to bývá, tak následovalo sžívání s jiným prostředím.  Ve snaze, co nejvíce se přiblížit novým lidem, jsem začala zkoumat, co a jak. Do toho spadá i probádání okolí nového bydliště, kde se co nachází, kam je možné zajít, historie daného místa.

Když nás bolí tělo

když nás bolí tělo

Když nás bolí tělo, dokážeme celkem přesně označit místo, odkud bolest pochází. Když se poraníme, lokalizujeme ono místo jasně. Někdy si v léčení postačíme sami, někdy musíme vyhledat lékaře. Co si ale počít, když nás bolí duše? Duše je nehmatatelná, nemá své přesné místo, těžko se ošetřuje. Snad jen ti

Získávání informací

získávání informací

V dnešním světě jsme obklopení přemírou informací a zároveň i dezinformací. Jak se v té spletitosti dat má člověk orientovat? Těžko.  Kdybychom krásně dokázali odlišit tyto dvě kategorie – informace a dezinformace, bylo by to snadné. Stačilo by mít nějaký problém, vyťukali bychom si ve vyhledávači, co chceme řešit, následně by nám vyběhly

Výhrady

výhrady

Když jsem byla malá měla jsem výhrady k chování svých rodičů. V mládí jsem přesně věděla, co si nechci přenést do svého života, čeho se chci vyvarovat a co v žádném případě nebudu kopírovat. Čím jsem starší, tím jsem toleranční. V mládí a hlavně v pubertě člověk vyčítá svým rodičům všechno, čeho se mu nedostává.

Sociální sítě a my

sociální sítě a my

Ať chceme nebo ne, musíme připustit, že sociální sítě hýbou světem. Otázkou ale zůstává, do jaké míry nám ubírají část našeho soukromí a co vůbec my sami chceme ze svého soukromí světu sdělovat. Víme, že záleží jen a jen na nás, komu přístup povolíme a komu ne. Virtuální propojení lidí umožňuje

Recept na pohodu

recept na pohodu

Všichni chceme být šťastní, spokojeni, vyrovnaní, najít recept na pohodu. Ale jak na to? Babo raď!!! Neznám žádný recept na pohodu, ani ho pravděpodobně nezná nikdo druhý. Kdyby takový návod existoval, tak se to kolem nás hemží jenom šťastnými, spokojenými a pohodovými lidmi. A především ti, co by tento elixír dokázali

Top