Navigace
Home > Author: Milu

Svoboda

svoboda

Nemáte pocit, že je nám stále více a více vnucována podoba svobody? Účelově je nám v rámci ohrožování předkládáno to, co vlastně vůbec svobodou není. Najednou schází svoboda projevu, svoboda vlastního uvažování. Stále nám ve jménu svobody někdo něco přikazuje, reguluje naše chování a nabádá nás k postojům, o které nestojíme.Svoboda

Sladký spánek

sladký spánek

Když jsme mladí, tak nemáme problém usínat rychle, okamžitě a to kdykoliv a kdekoliv.  Stačí zaujmout vodorovnou polohu. Bez znásobeného buzení nejsme schopni se probudit. Představa vstávání před šestou hodinou ranní se nám zdá nevyhovující, vysilující. Jak je vše časem jiné. S přibývajícími roky nějak ubývá spánku, spánek je mnohem mělčí

Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš.

dvakrát do stejné řeky nevstoupíš

Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Opět citát a opět výstižný. Autorem je Heraklitos. Mnohdy sním o tom, jaké by to bylo, kdyby se mi to podařilo. Samozřejmě, že se mi to nepodaří. Stejně jako nelze plout proti proudu, nelze se vracet v čase zpět. Mám-li být upřímná, tak si vybírám pouze

Kdyby

kdyby

Kdyby ….  zaklínací formule našich představ o tom, jak by se mohly odvíjet okamžiky našeho života jinak.  Zpravidla následuje poté, když se nám zdá, že vlastní rozhodnutí nebylo správné a dopustili jsme se tedy jakési chyby. To osudové – kdyby- v nás jakoby zakotvilo. Zároveň nám nabízí iluzorní putování v představivosti, jaké

Přátelství na druhou

co znamená přátelství

Nedávno jsem dostala zpětnou vazbu od čtenářky blogu ohledně mého psaní. Moc za ni děkuji. Když jsem o všem posléze přemýšlela, dostala jsem pocit, že v mém posledním článku o přátelství něco důležitého chybělo. Proto vzniklo toto přátelství na druhou. I když tady by se spíše hodil výraz – přátelství po

Draní peří

draní peří

Začnu asi jako v pohádce. Bylo nebylo, dávno tomu. Dříve bylo nějak snadnější zaskočit na kus řeči, najít si čas na obyčejné poklábosení o běžných každodenních věcech. Sousedé nakukovali skrz děravý plot, do jaké práce se ti vedle zrovna pustili a ne zřídka se sami nabídli, že přiloží ruce k dílu.  A

Optimismus jako lék

optimismus jako lék

Pokaždé, když se nám podaří zdolat nějakou nesnáz, záhadu, problém, začne se naše mysl zaplňovat optimismem. V opačném případě, když se nám to nepodaří, přichází sklíčenost. Člověk je naráz zdeptán, uzamčen do svého problému jako do vězení. Co tedy vede k optimismu? Je to stav naší mysli, nebo ducha, či

Přátelství je dar

přátelství je dar

Silné a vřelé přátelství je dar A dary nedostáváme každý den. Jejich hodnota je závislá na tom, do jaké míry se tyto dary ztotožňují s našimi představami. Přátelství nevzniká ze dne na den, je dlouhodobě budováno. Teprve až zbudujeme jakýsi val z epizod, zážitků, pomoci, důvěry a odhodlání, teprve pak k přátelství přiblížíme.

Když dva dělají totéž

když dva dělají totéž

Když dva dělají totéž není to vždy totéž. A v každém oboru lidské činnosti by si člověk měl zachovat chladnou hlavu. Jedině tak si zachová správný nadhled a dobrý pocit z toho, na co se dívá, nebo čeho je i součástí.Klasickým příkladem toho, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž, je

Poznání svého okolí

poznání svého okolí

Poznání svého okolíPřestěhovali jsme se do jiného místa. Jak už to bývá, tak následovalo sžívání s jiným prostředím.  Ve snaze, co nejvíce se přiblížit novým lidem, jsem začala zkoumat, co a jak. Do toho spadá i probádání okolí nového bydliště, kde se co nachází, kam je možné zajít, historie daného místa.

Top